Vi hjälper dig med allt inom VVS till ett bra pris

Service - Installation - Reparation - Besiktning

Vi hjälper dig med allt inom VVS till ett bra pris

Service - Installation - Reparation - Besiktning

Din rörmokare i Stockholm

Rörmokare Stockholm vänder sig till privatpersoner, större företag, bostadsrättsföreningar, förvaltningsföretag, byggbolag och fastighetsägare för alla uppdrag inom VVS och energi. Vi har lång erfarenhet av branschen och de nödvändiga certifikat och behörigheter som krävs för att arbeta i våtrum.

Installationer, jour, stopp i avloppet, relining eller rörinspektion – inget jobb är för stort eller för litet för oss!

Vi åtar oss jobb över hela Stockholm och vi har i dagsläget nio stycken anställda samt samarbetar med en mängd olika leverantörer som alltid ger oss en möjlighet att erbjuda totalentreprenad vid exempelvis större byggnationer och projekt. Självklart löser vi ROT-avdraget direkt på fakturan för avdrag på upp till 30 % av arbetskostnaden.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert.


rörmokare stockholm

Rörmokare i Stockholm för bättre energi och miljö

I dagsläget fäster många en allt större vikt vid hur deras energi ser ut och hur man kan förändra denna till en mer kostnadseffektiv och miljövänligare lösning och här kan vi verkligen bidra. Vi är specialiserade på att installera bergvärme och andra typer av lösningar där man på ett bättre sätt tar tillvara på de resurser som finns i naturen. Här finns det mycket pengar att tjäna.

Många större fastigheter i Stockholm – även relativt nybyggda – förlitar sig på exempelvis fjärrvärme eller en oljepanna för att värma huset och det här gör att kostnaden blir onödigt hög. En sådan fastighet blir beroende av hur omvärldens priser för exempelvis olja ser ut, något som verkligen påverkar negativt och gör en ekonomisk planering svår.

För en fastighetsägare eller ett förvaltningsföretag så kan ett byte till exempelvis bergvärme vara det avgörande steget till en bättre ekonomi och en bättre miljö där man själv styr kostnaden och står på egna ben. Vi har stor vana av olika installationer av fastighetsvärmepumpar ser verkligen att ett stort behov finns runt om i Stockholm.

Injustering och lokalanpassning

Vi jobbar även aktivt med lokal- och kontorsanpassningar där ventilations- och radiatorsystem skräddarsys efter hur lokalen i fråga ser ut. Har du dålig luft i din villa eller på din arbetsplats där du känner att sömnen och koncentrationen blir lidande? Då är chansen stor att din ventilation är undermålig och att ett byte är på sin plats. God ventilation är en förutsättning för en bra hälsa och detta oavsett om man ser till hemmiljön eller till miljön på sitt arbete.

Vi åtar oss även jobb som gäller injusteringar av fastigheter i Stockholm. Ett arbete som även de ger bättre miljö och bättre ekonomi. Om vi kortfattat förklarar hur vi som rörmokare i Stockholm genom en injustering kan hjälpa en Bostadsrättsförening så vänder vi oss till naturen och drar en parallell till hur ett träd ser ut.

Vi tänker oss en stam och en massa grenar där samtliga ska få sitt dagliga behov av vatten och därefter tänker vi oss en fastighet där lägenheterna i denna utgör dessa grenar. Många fastigheter i Stockholm har vatten som fastnar i stammen och gör att flödet av vatten blir sämre ju längre upp man kommer. En injustering gjord av oss ger en billigare drift och en betydligt bättre levnadsstandard. Ett viktig jobb för oss som rörmokare i Stockholm!

Oavsett storlek på er Bostadsrättsförening, er fastighet eller er nybyggnation så kan vi mer än gärna bistå er.

Miljö och framtida lösningar

Vi erbjuder totalentreprenad och har en modern maskinpark – kompressorer, håltagningsmaskiner, pressmaskiner, svetsutrustning med mera - där samtliga maskiner och fordon lever upp till de högt ställda miljökrav som finns.

Miljön har alltid ett stort fokus hos Rörmokare Stockholm – både i vårt dagliga jobb och i hur vi kan hjälpa fastigheter över hela Stockholm att få en grönare och billigare energi som verkligen gör skillnad. Glädjande nog så ser vi en stor utveckling inom områden som exempelvis Solenergi och här vill vi ligga i framkant. Vi erbjuder därför installationer av solceller och vi vet att detta bara är början på något stort. Här ligger framtiden och vi vill vara det självklara valet för dig som söker efter alternativa energilösningar i Stockholm.

Våra rörmokare har den utbildning och de behörigheter som krävs för att arbeta med VVS i alla former. Vi har omfattande erfarenhet av rörarbeten i hela Stockholm, och vidareutbildat oss fortlöpande för att hänga med i den tekniska utvecklingen. En rörmokare gör idag så mycket mer än att skruva med rören, idag ingår ett stort antal arbetsuppgifter i arbetsbeskrivningen. Ventilation, värme, VVS, badrum och kök – vi gör det mesta inom rörmokeri.

Akuta och förebyggande åtgärder

Det händer ofta att man kontaktar en rörmokare först när ett problem uppstår, som exempelvis ett läckande rör. Är fuktskadorna omfattande så kan ett sådant fel vara förenat med stort besvär – och rejäla kostnader. Läcker det i en blandare i anslutning till ett avlopp så handlar det om hanterbara problem, men ett större läckage i en annan del av fastigheten kan orsaka stora besvär.

För att undvika ett kostsamt VVS-scenario så kan det vara bra att kontaktar oss – din rörmokare i Stockholm – redan innan det uppstår problem. När byttes exempelvis stammarna ut i fastigheten senast? Stambytet är inget fenomen som enbart behövs i hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar – även i villor och radhus blir det förr eller senare ett måste med ett stambyte.

Stambyte en mindre investering

Men ett stambyte är en betydligt mindre investering om det genomförs i en villa. Om man gör det i god tid så minimera risken för stora kostnader i det långa loppet. Hur ofta ett stambyte måste genomföras beror på ett flertal olika faktorer. När installerades stammarna? Vilken typ av material är stammarna gjorda av? Gamla gjutjärnsstammar är kända för att vara tåliga och hålla länge, medan moderna material från och 60-talet och framåt i många fall kan vara i betydligt sämre skick trots att de är nyare.

Vi kan komma hem till dig och göra en besiktning där vi kan kontrollera om det behövs några förebyggande åtgärder i ditt hus eller din fastighet.

I många fall kan man undvika ett stambyte genom relining. Vi har många års erfarenhet av relining och hjälper dig till trygga och säkra stammar.

Väljer du oss som din rörmokare i Stockholm så kan du vara trygg och säker. Alla våra arbeten är utförda efter branschstandard och alla våra medarbetare är certifierade. Vi har bra garantier och har ansvarsförsäkringar som skapar trygghet. Vid hushållsnära rörmokartjänster kan du dessutom utnyttja ROT-avdraget.

Välkommen till oss – framtidens rörmokare i Stockholm.

 

 

När du behöver hjälp av en erfaren rörmokare i Stockholm